vineri, 29 martie 2013

Ruga nopţii

Sub strai de rouă tresare ca o undă
Trupul nopţii cu dorinţi ce prind să fiarbă
Când sânii săi ca o amforă rotundă
Se-nfioară precum firele de iarbă

Îngenunchind apoi cu chipul său vrăjit
Şi zâmbet vioriu sub pleoapa zării
Înalţă rugi  spre  antic răsărit
La arhanghelii din uşa depărtării

I-a încremenit în ceasurile vrerii
Mlădiul trup cu iz de ispită veche
Ea ştie numai un cântec al plăcerii
Când arar găseşte sufletul pereche

Sacru semn coboară din cerul neînvins
Ca o linişte ce picură în suflet
Luceafărul speranţei - dor de necuprins
Pe cărări de vis începe al său umblet

Marin Voicu

vineri, 15 martie 2013

Gând de primăvară


Se scutură domol zilele de ceaţă
În razele subţiri de soare vanitos
Sub cer de vrajă îşi pierd a lor albeaţă
Scheletice troiene care dorm pe jos

Pe pieptul zilei o linişte stă gravă
Timidul fir de iarbă creste-năbuşit
Mugurii scot sânii  pe ramura firavă
Plesnind într-un parfum de vis nedesluşit

Nici un nor sub bolta cerului în floare
Magica oglindă a zilei nu o sparge
Fiori de vânt ca limpede cântare
Rătăcesc prin frunza plopilor-catarge

Uimite păsări cu vocea arămie
Prin ramuri albe de a florilor ninsoare
Bat din aripi o ciudată simfonie
De parfumuri, de lumină şi culoare

Marin Voicu